Rakkaat veromme

Pohdiskelen verotuksen rakennetta. Kuinka haluamme maksaa veroja?

Erittäin sekava verolainsäädöntö pitäisi kirjoittaa kokonaan uusiksi. Nykyiset yli 70 säädöstä voidaan korvata yhdellä yksinkertaisella verolailla sekä sitä täydentävällä verotuslailla ja veroasetuksella. Verotusta itsessään voidaan yksinkertaistaa ja reaaliaikaistaa verotilijärjestelmällä.

Ehdotus uudeksi verolaiksi (pdf-tiedosto)
Ehdotus sitä täydentäväksi verotuslaiksi (pdf-tiedosto)

Muuten verotukseen liittyy ristiriitaisia tavoitteita. Verotuksen tulisi olla tehokasta, oikeudenmukaista, kannustavaa ja vaikeasti kierrettävää. Kaikki eivät toteudu yhtäaikaa, vaan pitää tehdä kompromisseja.  Kansainvälisen verokilpailun, ihmisten monimutkaisen motivaation sekä veronkiertäjien luovuuden vuoksi lopputulokset saattavat vaihdella herkästi parametrien suhteen. Siksi niitä pitää pohtia tarkemmin mieluusti ihan tieteellisen tutkimuksen kautta.

Yrittäjyyttä yksinkertaistatetaan poistamalla yritysvero kokonaan ja verottamalla kaikkea poisotettua rahaa vastaavalla määrällä. Se vaatii kuitenkin tarkkuutta sekä aputoimia, ettei luoda veroreikiä tai kannusteta investoimaan vanhaan uuden sijasta.

Pääomatuloveron prosentin pitäisin niin lähellä ansiotulojen verotusta kuin käytännössä mahdollista. Pääomatuloihin voidaan kuitenkin tehdä inflaatiota vastaavat hyvitykset, jotta siitä ei tulisi piilotettua ja satunnaista varallisuusveroa – muuten varallisuusveroja voidaan helposti perustella sillä, että merkittävä osa yhteiskunnan menoista menee varallisuuden suojeluun. Varallisuusveroon liittyy kuitenkin hallinnollisia ongelmia ja tuotot ovat jääneet vähäisiksi . Keinottelun torjumiseksi omaisuuden arvonnousua pitää verottaa vähintään yhtä kovasti kuin sen tuottoa.

Nostaisin tuloverojen progressiota erityisesti kovimmissa tuloluokissa, jotka maksavat nykyisin tasaveroa. Poistaisin useimmat yksityishenkilöiden vähennykset. Vain suoraan tulonhankintaan liittyvät vähennykset jättäisin.

Perintöveroa en poistaisi, pikemminkin korottaisin. Kaikista veroista perintövero vaikuttaa vähiten työmotivaatioon. Yritysomaisuuden perintöveroarvon jättäisin kokonaan perijän valittavaksi – myöhempi pääomatuloverotus määräytyy sitten valitun perintöveroarvon mukaan.

Kiinteistöverossa on korotusvaraa. Suomessa maksetaan kiinteistöveroa kansainvälisesti vertailtuna erittäin vähän. Kiinteistöverosta ei koidu negatiivisia kannustevaikutuksia, pikemmin positiivisia. Sitä ei voi kiertää. Se pitää kuitenkin kohdistaa tarkemmin esimerkiksi infrastruktuureista hyötyjiin ja sillä pitää kannustaa tonttien tehokkaaseen käyttöön.

Asuntokaupan varainsiirtovero tulee poistaa. Se haittaa vakavasti yhteiskunnan voimavarojen tehokasta kohdentumista ja estää työvoiman liikkuvuutta. Arvopapereille – erityisesti keinotteluluonteisille – pitää asettaa pieni varainsiirtovero.

Veronkiertomahdollisuuksia pitää tukkia niin paljon kuin mahdollista. Se edellyttää väistämättä kansainvälistä yhteistyötä, ilmeisestikin kansainvälisen verounioinin muodostamista.

viiva

Laajempia aatoksia verotuksesta (pdf-tiedosto) (31.3.2019)

Tietoa kirjoittajasta

Juha Peltoniemi

Sivuston ylläpitäjä. Olen keski-ikäinen perheenisä. Toimin vapaana maailmanparantajana, kirjoittajana, kouluttajana, tutkijana ja projektimentorina.

Vastaa