Maassa maan lailla


Suomi on joutunut muun Euroopan lailla ennenkokemattoman kansainvaelluksen kohteeksi. Tämä on kärjistänyt tilannetta ja johtanut Suomessakin pahoihin vastakkanasetteluihin. Pitääkö meidän torjua tulijat vai auttaa heitä? Kuinka luomme aidosti monikulttuurisen yhteiskunnan, jossa ketään ei sorreta eikä meidän tarvitse pelätä toisia ihmisiä? Kuinka sovitamme inhimillisyyden, myötätunnon, laillisuuden sekä vastuunkannon?

Tuen kaikkea toimintaa hädänalaisten auttamiseksi. Suomen ja suomalaisten tulee antaa suojelua sitä tarvitseville, heidän kansallisuudestaa ja uskonnostaan riippumatta. Viranomaisten tulee toki tutkia kunkin tapaus erikseen ja palauttaa turhat hakijat ja järjestelmän väärinkäyttäjät, jotta apu voidaan suunnata niille, jotka sitä oikeasti tarvitsevat. Tässä tilanteessa resurssimme eivät riitä vastaanottamaan kaikkia maailman köyhiä eikä turvapaikkamenettelyä pidä käyttää köyhyyden poistamiseen, vaan sitä varten tulee lisätä tehokasta kehitysapua.

Periaatteessa pakolaiskriisit pitäisi pyrkiä ratkaisemaan mahdollisimman paikallisesti. Tässä kirjoituksessa en kuitenkaan puutu juurisyihin, jotka ovat äärimmäisen monimutkaisia. Emme voi myöskään piiloutua EU:n sopimusten selän taakse ja jättää ongelmaa toisille jäsenmaille – ei kaikilla ole mitään mahdollisuuksia selviytyä tilanteesta yksin.

Lailliset maahanmuuttajat tulisi integroida eli kotouttaa yhteiskuntaamme mahdollisimman hyvin. Tavoitteeksi tulee asetaa, että maahanmuuttaja oppii ja sisäistää suomalaisen kulttuurin, mukaan lukien siihen liittyvät lait ja perusarvot, hylkäämättä omaa kulttuuriaan ja etnistä identiteettiään. Oma kultturi kuitenkin tukee sopeutumista ja eheän identiteetin rakentumista. Maahanmuuttajan tulisi saada itselleen myös vahva henkilökohtainen identiteetti ammatin, perheen ja yhteiskunnallisen toiminnan kautta.

Kotoutuminen vaatii omatahtoisuutta. Kotoutumista tuetaan tukemalla osaamista ja antamalla pystyvyyden tunnetta sekä hyväksymällä tulija varauksetta sosiaalisiin ja ammatillisiin piireihin. Kaikenlainen painostus ja koettu epäoikeudenmukaisuus vaurioittaa kotoutumisprosessia vakavasti. Sopeutumiseen tulee antaa riittävästi aikaa. Jokainen voi tukea maahanmuttajia näyttämällä esimerkkiä, toimimalla oikeudenmukaisesti ja välttämällä loukkaamasta toista.

Sivistyneen ihmiskunnan yleisiin perusarvoihin kuuluvat laillisuus, rehellisyys, oikeudenmukaisuus, väkivallattomuus sekä toisten kunnioittaminen. Kodeissa ja kouluissa kasvatamme omia lapsiamme omaksumaan nämä, ja voimme odottaa maahanmuuttajienkin omaksuvan nämä perusarvot. Sen sijaan jokaiselle kuuluu oikeus omaan uskonnolliseen ja poliittiseen vakaumukseen, makuun ja mieltymyksiin, joita ei tule virallisesti arvotaa paremmiksi tai huonommiksi.

Aidosti monikulttuurisessa yhteiskunnassa kukin elää maassa voimassa olevan lainsäädännön puitteissa oman kulttuurinsa mukaan, mutta toisia yksilöitä ja kulttureita kunnioittaen.

viiva

Tarkemmin perustelen kantaani alla olevassa linkissä olevassa artikkelissa:

Maahan maan lailla (maahanmuutto.pdf) (Juha Peltoniemi, päivitetty 4.2.2016, pdf-tiedosto).

Tieteellisempiä pohdintoja löytyy artikkelista:
Koherentti kotoutumisteoria (kotoutumisteoria.pdf) (Juha Peltoniemi, 27.1.2016, pdf-tiedosto).

Tietoa kirjoittajasta

Juha Peltoniemi

Sivuston ylläpitäjä. Olen keski-ikäinen perheenisä. Toimin vapaana maailmanparantajana, kirjoittajana, kouluttajana, tutkijana ja projektimentorina.